Posts Tagged ‘ședință’

Consiliul Județean Hunedoara, ședință extraordinară în sistem videoconferință

marți, ianuarie 11th, 2022
Consiliul Județean Hunedoara este convocat în ședință extraordinară în sistem videoconferință, miercuri, 12 ianuarie 2022, ora 10, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al domnului Fekete Zoltan Iosif;
2. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 32.994,00 mii lei, sumă corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat pe anul 2022 și estimări pe anii 2023 – 2025 din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și sumele din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării de către Județul Hunedoara a imobilelor care formează ”Ansamblul istoric Mina Petrila” aflate în proprietatea Societății Naționale de Închideri de Mine Valea Jiului S.A.;
Documentele de ședință pot fi consultate pe site-ul www.cjhunedoara.ro.

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Hunedoara – 22 decembrie 2021

miercuri, decembrie 22nd, 2021
Astăzi, în ședința extraordinară a Consiliului Județean Hunedoara, au fost adoptate două hotărâri importante.
Prima vizează continuarea finanțării unor investiții importante: reabilitarea Casei de Cultură din Municipiul Hunedoara și modernizarea DJ 741 Bucureșci – Curechiu – Balșa. Hotărârea a fost posibilă în urma alocărilor recente de fonduri de către Guvernul României către bugetul administrației județene.
A doua decizie importantă se referă la transportul public de persoane. Ar fi trebuit ca, de la 1 ianuarie 2022, să intre în derulare noile contracte atribuite operatorilor de transport în urma licitațiilor. Pentru că multe din grupele de trasee licitate nu au fost atribuite, Guvernul a decis prelungirea actualelor contracte până la finalul anului viitor.
Avem obligația de a asigura un transport public civilizat, modern și sigur, dar trebuie să avem în vedere și faptul că, este dificil pentru operatori să-și respecte obligațiile în condițiile existenței unor trasee nerentabile.