CJ Hunedoara ar putea prelua patrimoniul fostei exploatări miniere Petrila

Consiliul județean Hunedoara va analiza oportunitatea achiziționării de la SNIMVJ a obiectivelor de patrimoniu cultural de la fosta Mină Petrila și a terenurilor din perimetrul acestora.

În acest sens, după o serie de discuții preliminare pe care le-am avut cu președintele Consiliului județean Hunedoara – Mircea Flaviu Bobora, cu consilierul județean Doinita Maria Balanesc și cu primarul orașului Petrila – Vasile Jurca am convenit să vedem în ce măsură putem valorifica potențialul acestor obiective.

Astăzi, am fost pe teren la Petrila împreună cu șeful Serviciului Patrimoniu l din CJH și cu directorul MCDR Deva pentru a discuta cu conducerea SNIMVJ și cu reprezentanții administrației locale posibilitățile de a valorifica împreună aceste clădiri. Cert este că dacă vom prelua în proprietate aceste obiective, există posibilitatea de a face la Mina Petrila o secție a MCDR Deva care poate amenaja aici un Muzeu al Mineritului, așa cum există și posibilitatea ca unele clădiri să fie date în administrare Primăriei Petrila.

În ceea ce privește suprafața de circa 16 hectare de teren cred că poate fi pusă la dispoziția investitorilor, pentru că el beneficiază de acces la tot ce înseamnă utilități (apă, canal, gaz, curent, drum de acces și chiar cale ferată).

Am văzut care este situația, îi vom prezenta un raport președintelui Mircea Flaviu Bobora iar singura posibilitate legală pentru a le salva, în perspectivă imediată și de a le valorifica corespunzător, pe termen mediu și lung, prin accesarea de fonduri europene este cumpararea.

Comments are closed.